For petlja – crtanje kvadrata

Izradite program pomoću kojeg ćete nacrtati kvadrat na zaslonu micro:bita i obrisati ga. Učenici će izradom ovog programa naučiti kreirati varijablu, koristiti for petlju koja se koristi kad moramo određenu naredbu ili određeni niz naredbi izvršiti zadani broj puta te upoznati naredbu plot x, y koja uključuje pojedine svjetleće diode na zaslonu micro:bita.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Uporaba petlje
Tema Petlja FOR
Ključne riječi petlja FOR
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Na nastavi možete učenicima zadati zadatak da nacrtaju neki drugi lik (pravokutnik, trokut…).

Učenici pomoću ovog primjera mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – pri obradi novog nastavnog sadržaja, kao zadatak za vježbu.
  • Samostalno kod kuće – učenici samostalno mijenjaju program pri tome istražujući mogućnosti micro:bita.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu [icon name=”arrow-circle-right” class=”fa-ar-les”] ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Kad pritisnete tipku A na micro:bitu program će koristeći 4 for petlje i naredbu plot x,y uključivati svjetleće diode na zaslonu i tako nacrtati kvadrat. Pritiskom na tipku B svjetleće diode će se isključivati, odnosno prikazani kvadrat će se „obrisati“. Za isključivanje svjetlećih dioda koristi se unplot x ,y naredba.