Ispis imena lica na zaslonu kamere

Zadatak

Modificirajte prethodni program tako da se ispis imena lica vidi i na zaslonu kamere.

Rješenje

Objašnjenje

Program je isti kao prethodni, samo je u sve tri if then naredbe dodana naredba HuskyLens show custom texts za prikaz teksta na zaslonu kamere. U prvom parametru te naredbe potrebno je upisati tekst koji želite prikazati, a parametrima x i y određujete poziciju teksta na zaslonu.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Instituta za razvoj i inovativnost mladih.

Projekt je 85% financiran iz EGP financijskog mehanizma, a 15% financiran iz državnog proračuna.

Tags: