Dual IR detektor

Kad se senzorima približi predmet bijele boje na displeju piše ON za svaki senzor (lijevi i desni). Ako se senzorima približi predmet crne boje (ili je predmet izvan dosega senzora), na displeju piše OFF za oba senzora. Ako se bijeli predmet namjesti tako da ga detektira samo jedan senzor, na displeju će za taj senzor pisati ON, a za drugi senzor OFF.

LED ekran pali svijetla na lijevom ili desnom dijelu ekrana ovisno o tome koji je senzor aktiviran. Ako oba senzora detektiraju bijelu površinu, cijeli LED ekran svijetli.

Ovisno o tome koji je senzor detektirao bijelu površinu, zujalica proizvodi određen zvuk.

Kad jedan ili oba senzora detektiraju bijelu površinu, svjetleća dioda svijetli. Kada oba senzora detektiraju bijelu površinu, svjetleća dioda intenzivnije svijetli.

Kad oba senzora detektiraju crnu površinu, sve diode na traci svijetle. Kada samo jedan senzor detektira crnu površinu, pola trake svijetli, a pola je isključeno.

Ovisno o tome koji senzor detektira bijelu podlogu, uključuju se svjetleće žice. Kad oba senzora detektiraju bijelu podlogu sve žice svijetle.

Kad jedan ili oba senzora detektiraju bijelu površinu, servo motor neprestano zakreće polugico lijevo desno u rasponu od 0 do 90 stupnjeva.

Kad jedan ili oba senzora detektiraju bijelu površinu, DC motor se okreće.