Domaće i divlje životinje

Iskoristite micro:bit kako bi naučili razlikovati domaće i divlje životinje.

Korištenje s učenicima
Predmet Priroda i društvo
Razred 4., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

B.4.2 Učenik obrazlaže i povezuje životne uvjete i raznolikost živih bića na različitim staništima te opisuje cikluse u prirodi.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Protresanjem micro:bita na ekranu se prikaže naziv nasumično odabrane vrste životinje za koju je potrebno odrediti je li domaća ili divlja.

Pritiskom na tipkalo A, birate da se radi o divljoj životinji.

Pritiskom na tipkalo B, birate da se radi o domaćoj životinji.

Ovisno je li odabir ispravan, na ekranu će se prikazati iks ili kvačica.

Pritiskom na logotip micro:bita na ekranu se prikaže naziv nasumično odabrane vrste životinje za koju je potrebno odrediti je li domaća ili divlja.

Pritiskom na tipkalo A, birate da se radi o divljoj životinji.

Pritiskom na tipkalo B, birate da se radi o domaćoj životinji.

Ovisno je li odabir ispravan, na ekranu će se prikazati iks ili kvačica. Prilikom ispravnog ili neispravnog odgovora reproducira se zvuk.