Do jednog cijelog

Izradite program koji će slučajnim odabirom generirati pravi razlomak čiji je nazivnik manji od 10, te za njega provjeriti zna li učenik koliko nedostaje od tog razlomka do jednog cijelog.

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 2.
Nastavna cjelina Razlomci
Tema Do jednog cijelog
Ključne riječi razlomci, jedno cijelo
Ideja i izrada materijala Antonija Horvatek

Učenici pomoću ponuđenog programa mogu vježbati na razne načine. Jedan je vježbanje samostalno kod kuće. Vježbati se može i na dopunskoj nastavi na kojoj imate učenike s različitim teškoćama/potrebama, zbog čega za svakoga posebno treba pripremiti materijale. Učenici koji imaju poteškoća s ovakvim zadacima, jednostavno i samostalno mogu vježbati pomoći micro:bita. Osim što vježbaju gradivo matematike, time ih ujedno navikavate na samoprocjenu svog znanja (kroz povratnu informaciju koju micro:bit daje o točnosti rezultata) i na uočavanje da i samostalnim radom (bez učitelja) mogu napredovati.

Na redovnoj nastavi također možete koristiti micro:bit s danom datotekom. Jedan je način da na kraju sata, na kojem ste zajedno uvježbali ovo gradivo, napravite igru/natjecanje između učenika. Učenici će igrati u parovima. Na papiru trebaju napraviti tablicu s dva retka, na početku redaka napisati svoja imena, a zatim naizmjenice rješavati zadatke koje zadaje micro:bit, te u tablicu kod svog imena napisati plus ako je točno riješen zadatak, odnosno minus ako je netočno.

 

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na obje tipke A+B ispisuje se pravi razlomak s nazivnikom manjim od 10.

Pritiskom na tipku A povećava se brojnik razlomka.

Pritiskom na tipku B povećava se nazivnik razlomka.

Protresanjem micro:bita sličicom dobivate povratnu informaciju jeste li povećali i brojnik i nazivnik do jednog cijelog.