Djeljivost s brojem 3

Izradite program kojim učenik izabire broj te provjera je li izabrani broj djeljiv s brojem 3.

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Djeljivost prirodnih brojeva
Tema Djeljivost s 3 i 9
Ključne riječi Djeljivost, pravila djeljivosti
Ideja i izrada materijala Tomislav Milanović

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu na jednostavan i zabavan način učiti pravila djeljivosti. Program se može koristiti samostalno ili u paru, tako da jedan učenik izabere broj, a drugi učenik pogađa da li je broj djeljiv s 3 ili nije.

Učenici mogu ponuđene datoteke koristiti na redovnoj nastavi u sklopu nastavnoga sata, na dopunskoj nastavi ili kod kuće, samostalno ili sa školskim kolegom.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A broj se povećava za 1.

Pritiskom na tipku B broj se smanjuje za 1.

Pritiskom na obje tipke A+B ispisuje se zbroj svih znamenaka broja i sličicom prikazuje je li broj djeljiv brojem 3.

Pritiskom na pin P0 broj se povećava 10 puta.

Protresanjem micro:bita program se resetira.