Dijelovi BOSON seta

BOSON edukacijski set dodataka za micro:bit sadrži 4 ulazna i 4 izlazna modula. Lako ih je razlikovati prema boji. Plavi su ulazni, a zeleni izlazni. Dodatno, u setu se nalazi i upravljačka pločica na koju se spaja micro:bit i povezuje s ulaznim i izlaznim modulima. Za spajanje koristite bijele kablove koji se nalaze u zelenoj kutijici u setu (BOSON Quick Start Guide). Za napajanje koristite USB kabel iz seta.

Set služi učenju osnova elektronike uočavanjem odnosa između senzora (ulaznih modula), mikrokontrolera (micro:bita) i izvršnih uređaja (izlaznih modula).

00 – Upravljačka pločica

S lijeve i desne strane ima konektore izvoda na koje se spajaju ulazni i izlazni moduli seta preko bijelih kablova. U sredini se nalazi prostor za umetanje micro:bita. S lijeve donje strane nalazi se utor za slušalice i okrugli potenciometar pa reguliranje glasnoće zvuka. S desne donje strane nalazi se utor za USB kabel preko koje pločica i svi elementi spojeni na nju dobivaju napajanje.

01 – Tipkalo

Digitalni ulazni modul. Ima jedan od dva moguća stanja – 0 (otpušteno) ili 1 (pritisnuto). Može se spojiti na bilo koji izvod pločice.

02 – Senzor za pokret

Digitalni ulazni modul koji prepoznaje kretanje. Ima jedan od dva moguća stanja – 0 (nema promjene i ne detektira pokret) ili 1 (detektira pokret). Može se spojiti na bilo koji izvod pločice. Nakon detektiranja pokreta, senzor ostaje aktivan oko 5 sekundi te zatim opet provjerava ima li pokreta.

03 – Potenciometar

Analogni ulazni modul koji služi za mijenjanje vrijednosti od minimalne do maksimalne u rasponu od 0 do 1023. Spaja se samo na izvode P0, P1 ili P2. Zakretanjem povećava ili smanjuje vrijednost koju micro:bit očitava na izvodu na kojem je potenciometar spojen.

04 – Senzor za zvuk

Analogni ulazni modul koji detektira intenzitet zvuka (glasnoću) u prostoru. Može imati jednu od vrijednosti između 0 i 1023. Spaja se samo na izvode P0, P1 ili P2. Ovisno o glasnoći zvuka u prostoru, povećava se ili smanjuje vrijednost koju micro:bit očitava na izvodu na kojem je spojen senzor za zvuk.

05 – Svjetleća dioda

Izlazni modul koji svijetli kad dobije signal od ulaznih modula. Može biti analogni ili digitalni izlazni modul. Ako se koristi kao analogni izlazni modul, tada joj se može regulirati intenzitet kojim svijetli (u rasponu od 0 do 1023) te mora biti spojena na izvode P0, P1 ili P2. Ako se koristi kao digitalni izlazni modul, tada se može spojiti na bilo koji izvod te može biti samo u dva stanja – svijetli ili ne svijetli.

06 – Ventilator

Izlazni modul koji se vrti kada dobije signal od ulaznih modula. Može biti analogni ili digitalni izlazni modul. Ako se koristi kao analogni izlazni modul, tada mu se može regulirati brzina kojom se okreće (u rasponu od 0 do 1023) te mora biti spojen na izvode P0, P1 ili P2. Ako se koristi kao digitalni izlazni modul, tada se može spojiti na bilo koji izvod te može biti samo u dva stanja – okreće se ili se ne okreće.

07 – Traka s RGB svjetlećim diodama

Izlazni modul. Ima 7 svjetlećih dioda koje mogu svijetliti u različitim bojama RGB spektra i različitim intenzitetom. Može se spojiti na bilo koji izvod na pločici. Za programiranje trake potrebno je dodati Neopixel kategoriju u Makecode editor.

08 – Servo motor

Izlazni modul. Zakreće polugicu od 0 do 180 stupnjeva. Može se spojiti na bilo koji izvod, no nakon prebacivanja programa na micro:bit, potrebno je napajanje spojiti na upravljačku pločicu kako bi se program ispravno izvršavao te servo motor pravilno zakretao (potrebno mu je više energije).

Spajanje micro:bita i modula Boson seta na pločicu

Da bi micro:bit mogli povezati s modulima Boson seta, potrebna je pločica za upravljanje.

Pločica na sebi ima priključak za micro:bit u koji se on umetne.

S obje strane pločice nalaze se konektori na izvode preko kojih se moduli iz seta bijelim kablovima spajaju na pločicu i tako povezuju s micro:bitom.

Digitalni ulazni i  izlazni moduli mogu se spojiti na bilo koji izvod.

Analogni ulazni moduli se spajaju samo na izvode P0, P1 i P2, a analogni izlazni moduli na sve izvode.

Za napajanje rada pločice (i svih dijelova koji su na nju spojeni) koristi se USB kabel iz seta koji treba uključiti u struju i micro-USB priključak za napajanje na pločici. Svakako provjerite i da je prekidač na pločici postavljen na ON (svijetlit će crveni indikator iznad priključka).

Za prebacivanje programa na micro:bit potrebno je USB kabel spojiti na sam micro:bit što znači da USB kabel spojen na napajanje pločice ne služi za prebacivanje programa na micro:bit. Kad je micro:bit spojen na USB kabel (zbog prebacivanja programa) taj će kabel napajati pločicu i sve što je na nju povezano u tom trenutku. No, za ispravan rad pločice preporučuje se prebacivanje napajanja s micro:bita na priključak za napajanje pločice (pogotovo kad je servo motor spojen na nju).

Na pločicu se mogu spojiti slušalice za mobitel preko utora za slušalice te se potenciometrom za zvuk može regulirati njegova visina.