Digitalni senzori

Gravity komplet sadrži razne digitalne senzore koje možete koristiti u svom radu, a prepoznati ćete ih po slovu D koje se nalazi ispisano na komponentama ili po sljedećim nazivima:

 

  • Digital Push Button – tipkalo
  • Touch Sensor – senzor dodira
  • Tilt Sensor – senzor nagiba
  • Vibration Sensor – senzor vibracija
  • Magnetic Sensor – magnetski senzor

Zadatak

Spojite digitalni senzor i jednu svjetleću diodu na Arduino te napišite program kojim ćete upaliti svjetleću diodu onda kada aktivirate spojeni senzor. Za početak spojite tipkalo i isprobajte izrađeni program te zatim odspojite tipkalo i spojite neki drugi digitalni senzor na isti način. Ispitajte rad svih navedenih digitalnih senzora.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int LedCrvena = 6;
int Senzor = 10;

int StanjeSenzora;

void setup() {
  pinMode(LedCrvena, OUTPUT);     //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
  pinMode(Senzor, INPUT_PULLUP);  //postavi izvod Senzor (10) kao ulazni
}

void loop() {
  StanjeSenzora = digitalRead(Senzor); //očitaj stanje izvoda i pohrani u StanjeSenzora
  if (StanjeSenzora == HIGH) {        //ako je digitalna vrijednost 1
    digitalWrite(LedCrvena, HIGH);    //uključi svjetleću diodu
  } else {                            //inače (digitalna vrijednost je 0)
    digitalWrite(LedCrvena, LOW);     //isključi svjetleću diodu
  }
}