CloudBit modul

Ovaj modul je najzanimljiviji modul jer omogućuje da svoje projekte povežete s internetom te da njima upravljate s bilo kojeg mjesta. Na njemu se nalazi USB Wi-Fi adapter za povezivanje s internetom, procesor, svjetleća dioda koja prikazuje status (kad je povezan) i setup gumb, a ispod je i MicroSD kartica.

Da biste povezali ovaj modul sa svojim projektima potrebno ga je najprije podesiti i povezati s lokalnom Wi-fi mrežom uz pomoć pametnog uređaja ili računala.

Posjetite stranicu littleBits.cc/cloudstart i pratite upute na njoj:

1.Izradite korisnički račun na stranici littleBits.cc.
2.Odaberite cloud control i pratite korake (podešavanje CloudBita ćete morati učiniti samo jednom). Koraci su vrlo jednostavni. I u nekoliko minuta povezat ćete svoj CloudBit.
3.Nakon ovih koraka spremni ste za izradu prvog projekta s cloudBitom.
4.Na platformi IFTTT.com odaberite gotove aplete koje želite koristiti ili sami izradite svoj kôd (Shell ili JavaScript).
CloudBit može raditi kao ulazni modul koji prima signal unutar spoja od ulaznog modula i šalje ga na internet (primjerice dobijete e-mail svaki put kad netko pritisne littleBits tipkalo). Također, CloudBit može poslužiti i kao izlazni modul koji će unutar littleBits spoja poslati signal ostalim modulima koji primi s interneta (primjerice kad vas netko označi u objavi na društvenoj mreži, LED dioda zasvijetli).

Zadatak
Izradite projekt kojim ćete svaki put kad se pritisne tipkalo, dobiti e-mail.

Napravite spoj kao na slici.

Preko IFTTT platforme odaberite aplet Triger your Cloud module to recieve an e-mail.

Pratite upute kako bi unijeli svoju e-mail adresu te aktivirali ovaj aplet. Možete odrediti naslov i tekst e-maila koji će se poslati. Nakon toga pritisnite tipkalo i provjerite svoj e-mail.

Potrebni moduli: modul za napajanje i USB kabel koji je priključen u struju, cloudBit modul, tipkalo i mobitel

Objašnjenje
Ovaj spoj radi tako da kad cloudBit primi signal od tipkala, time ga se pokreće da pošalje e-mail.

 

Pitanje za razmišljanje: Kako možete upotrijebiti cloudBit modul za paljenje grijanja u stanu pola sata prije nego stignete doma?

 

Ideja za novi zadatak: Napravite spoj u kojem će cloudBit preko izlaznog modula (primjerice svjetleće diode ili zvučnika) „javiti“ kad dobijete e-mail od neke osobe.

Pregledano 25.2.2020. (A.T.)