Brojevi

Izradite program za vježbanje brojeva do 10 na njemačkom pomoću micro:bita. Na micro:bitu se riječima prikaže neki broj, a učenik mora pritisnuti tipku A onoliko puta koliki se broj prikazao i tipkom B potvrditi unos. Na ekranu se zatim prikaže broj koji označava koliko puta je pritisnuo tipku A te potom znak kvačice ili iksa, što označava je li ispravno odredio o kojem broju se radi. Ako je premalo ili previše puta pritisnuo tipku, prikazat će se i strelica prema gore, odnosno dolje te ponovno isti broj kako bi učenik mogao probati ponovno.

Korištenje s učenicima
Predmet Njemački jezik
Razred 1., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A.1.4. Prepisuje jednostavne i poznate riječi ili fraze
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Pritiskom na tipku A onoliko puta koliko označava prikazani broj, učenik određuje o kojem se broju radi.

Pritiskom na tipku B učenik potvrđuje broj pritisaka na tipku A.

Pritiskom na tipku A onoliko puta koliko označava prikazani broj, učenik određuje o kojem se broju radi.

Pritiskom na tipku B učenik potvrđuje broj pritisaka na tipku A.

Ovisno o tome je li odgovor točan ili netočan, reproducirat će se odgovarajući zvuk.