Brojač ponavljanja

Iskoristite micro:bit za brojanje ponavljanja tokom izvođenja vježbe. Učenici rade u parovima tako da jedan drugome mjere broj ponavljanja zadane vježbe pomoću micro:bita.

Korištenje s učenicima
Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura
Razred 1.- 4. osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 1. 1., A. 3. 1., Izvodi prirodne oblike kretanja.

A. 2. 1. Izvodi različite promjene položaja tijela u prostoru i prirodne oblike kretanja.

A. 4. 1. Izvodi elemente tehnike pojedinačnih i ekipnih motoričkih (sportskih) aktivnosti kroz igru.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Pritiskom na tipkalo A, brojač na micro:bitu se poveća za 1 te se na ekranu micro:bita uključi nova svjetleća dioda.

Pritiskom na tipkalo B, na ekranu se prikaže ukupan broj ponavljanja.

Pritiskom na tipkala A+B istovremeno, brojač se resetira.

Pritiskom na tipkalo A brojač na micro:bitu se poveća za 1 te se na ekranu micro:bita uključi nova svjetleća dioda.

Pritiskom na tipkalo B na ekranu se prikaže ukupan broj ponavljanja.

Pritiskom na logotip micro:bita brojač se resetira.