Boje

Izradite programe za dva micro:bita koji komuniciraju radio vezom i kojima će učenici vježbati boje na njemačkom jeziku. Na jednom micro:bitu se prikaže boja na hrvatskom jeziku, a učenik na drugom micro:bitu mora pronaći odgovarajuću boju na njemačkom.

Korištenje s učenicima

Predmet

Njemački jezik

Razred 1., 2., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 1. 4. Prepisuje jednostavne i poznate riječi ili fraze.
A. 2. 5.  Prepisuje poznate riječi, fraze ili kratke rečenice.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Napomena: micro:bit simulatori ne mogu međusobno komunicirati radio vezom izvan Makecode editora, stoga simulator micro:bita pokazuje samo ispis riječi.

Micro:bit 1

Pritiskom na tipku A prikaže se nasumično odabrana riječ na hrvatskom koja opisuje neku boju.

Micro:bit 2

Pritiskom na tipku A izabire se riječ na njemačkom koja opisuje neku boju.

Pritiskom na tipku B potvrđuje se izbor izabrane riječi na njemačkom jeziku.