Bluetooth kontroler

Bluetooth kontroler se može povezati s Makeblock uređajima koji imaju bluetooth modul (mBot, mBot Ranger, Ultimate set i drugi).

Za rad bluetooth kontrolera potrebne su dvije AA baterije.

Ako se na njemu upali crveno svjetlo, znači da su se baterije istrošile i da ih je potrebno zamijeniti

Povezivanje kontrolera s robotom

Da bi bluetooth kontroler mogao upravljati radom robota, potrebno ih je povezati. Najprije uključite kontroler. Na kontroleru će pritom treperiti plavo svjetlo.

Približite kontroler robotu i dužim pritiskom pritisnite na tipku s oznakom bluetootha dok svjetlo ne počne brzo treperiti plavom bojom.

Kada se svjetlo stabilizira, to upućuje da su kontroler i robot uspješno povezani.

Kontroler automatski ulazi u stanje mirovanja ako ga se ne koristi 5 minuta nakon što se poveže s robotom ili ako ga se ne koristi 50 sekundi nakon što se prekine veza među njima. Ponovno ćete ga aktivirati pritiskom na bilo koju tipku.

Kada se kontroler uključi, pokušat će se automatski spojiti s posljednjim robotom s kojim je bio uparen.

Dodavanje naredbi za bluetooth kontroler

Nakon što ste u mBlock programu odabrali mBot kao uređaj za koji izrađujete programski kôd, potrebno je dodati set naredbi za bluetooth kontroler.

Ispod kategorija naredbi, odaberite opciju exstension.

Otvorit će se prozor (Extension center) u kojem možete odabrati set naredbi za dodatne senzore za mBot.

Pronađite kategoriju Bluetooth cotroller i pritisnite na Add. Na taj način ste preuzeli set naredbi za bluetooth kontroler.

U popisu kategorija naredbi na posljednjem mjestu ćete naći Bluetooth controller kategoriju.

Naredbe za bluetooth kontroler

Naredba

Objašnjenje

Određuje poziciju na joysticku.

Određuje koji je gumb na bluetooth kontroleru pritisnut.

Primjeri programa za bluetooth kontroler

Kontrola vožnje mBota joystickom

Ovaj program pokazuje kako se pomoću desnog joysticka upravlja vožnjom mBota u svim smjerovima.

Da bi se mBot kretao unaprijed ili unazad, i lijevi i desni kotač moraju se okretati istom brzinom.

Brzinu i smjer kretanja određuje položaj joysticka. Pozitivna vrijednost RY upućuje da se robot kreće unaprijed, a negativna unatrag. Pozitivna vrijednost RX upućuje da se mBot kreće prema desno, a negativna prema lijevo.

Da bi mBot skrenuo lijevo, lijevi kotač mora imati manju brzinu od desnog. Da bi mBot skrenuo desno, tada je situacija obrnuta.

U slučaju da želite da mBot vožnjom unatrag (kada je RY manji od 0) skrene lijevo ili desno, tada postavite da veća brzina bude na onom kotaču u čijem smjeru želite skrenuti.

Ovaj program također upravlja vožnjom mBota na isti način kao i onaj prikazan na prethodnoj slici.

Upravljanje vožnje mBota uz prepoznavanje prepreke

Ovim programom smjer i brzinu vožnje određuje položaj desnog joysticka, a gumbima L1 i R1 kontrolira se zakretanje u lijevo i u desno. Takvo kontroliranje kretanja mBota vrši se sve dok mBot ultrazvučnim senzorom ne detektira prepreku koja se ispred njega nalazi na manje od 10 cm. Tada se mBot automatski zaustavlja i dvije sekunde vozi unatrag kako bi se udaljio od prepreke i omogućio kontroleru da nastavi upravljati njegovim kretanjem.

Za izradu ovog materijala korišteni su izvori dostupni na stranici Makeblock Bluetooth Controller.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”