Bežična komunikacija

Micro:bit sadrži radio komponentu za bežičnu komunikaciju s drugim micro:bitovima. Tako je moguće pomoću drugog micro:bita upravljati robotom ili ostvariti komunikaciju između dva i više robota (micro:bitova).  Svaki micro:bit može biti i pošiljatelj i primatelj poruke, ali može imati i samo jednu od tih uloga. Kako bi se ostvarila komunikacija između dva ili više micro:bitova, svi moraju biti u istoj komunikacijskoj grupi.

Naredbe za bežičnu komunikaciju

Naredbe se nalaze u micro:bit kategoriji naredbi pod dijelom wireless communication.

Naredba

Objašnjenje

Postavlja radio kanal za bežičnu komunikaciju na određeni broj.

Uključuje/isključuje mogućnost bežične komunikacije.

Bežičnom komunikacijom šalje se poruka u obliku znakovnog niza.

Sve naredbe spojene na ovaj blok izvršit će se nakon što je micro:bit primio poruku wireless data putem bežične komunikacije.

Primjeri programa za bežičnu komunikaciju

Slanje poruka micro:bit – robot

Micro:bit, nakon pritiska na tipku A, robotu šalje poruku da krene. Robot, nakon primanja poruke vozi ravno 2 sekunde i zaustavlja se.

Micro:bitovi komuniciraju radiovezom na kanalu iste vrijednosti, u ovom primjeru radio kanal je postavljen na broj 3 naredbom set wireless channel to 3.

Program za micro:bit (pošiljatelj)

Program za robot (primatelj)

Micro:bit kao micro:Maqueen Plus upravljač

Upravljajte micro:Maqueen robotom koristeći drugi micro:bit kao upravljač.

Program za micro:bit upravljač

Program za robot