Audio player

Audio player je modul koji ima zvučnik i mikrofon. Sa stražnje strane nalazi se utor za memorijsku karticu na koju se mogu pohraniti zvučni zapisi (glazba i audio snimke) koje audio player preko zvučnika reproducira. Modul se može MICRO USB-om povezati na računalo kako bi se na memorijsku karticu prebacile datoteke.

Preko mikrofona se može snimiti zvuk i pohraniti na memorijsku karticu.

Ovaj modul koristi MP3, WMA i WAV formate glazbe i zvučnih snimki.

RJ25 kabelom audio player se može povezati na bilo koji port na mCore pločici mBota jer svaki ima bijelu oznaku.

Na modulu se iznad mikrofona s prednje strane nalazi plavo svjetlo koje svijetli kad se zvuk reproducira te bljeska kad se zvuk snima.

Audio datoteke koje pohranjujete na memorijsku karticu imenujte slovima engleske abecede i brojevima (npr. T001.mp3). Izbjegavajte posebne znakove (/, _ ; * i druge).

Dodavanje naredbi za programiranje audio playera

Nakon što ste u mBlock programu odabrali mBot kao uređaj za koji izrađujete programski kôd, potrebno je dodati set naredbi za audio player.

Ispod kategorija naredbi, odaberite opciju exstension.

Otvorit će se prozor (Extension center) u kojem možete odabrati set naredbi za dodatne senzore za mbot.

Pronađite Audio Player i pritisnite na +Add. Na taj način ste preuzeli set naredbi za audio player.

U popisu kategorija naredbi na posljednjem mjestu ćete naći Audio Player kategoriju.

Naredbe za audio player

Naredba

Objašnjenje

Inicijalizira audio player u programu.

Određuje redni broj audio datoteke koji će se reproducirati.

Određuje koja audio datoteka će se reproducirati po nazivu datoteke.

Određuje način reproduciranja zvuka.

Reproducira prethodnu audio datoteku.

Reproducira sljedeću audio datoteku.

Pauzira/nastavlja reproduciranje.

Zaustavlja reproduciranje.

Postavlja intenzitet zvuka.

Povećava intenziteta zvuka.

Smanjuje intenziteta zvuka.

Započinje snimanja zvuka i određuje kako će se zvati datoteka u koju sprema zvuk.

Zaustavlja snimanja zvuka.

Primjeri programa za audio player

Prilikom programiranja audio playera provjerite na kojem ulazu (portu) je spojen na upravljačkoj pločici te u skladu s time izradite program.

Reproduciranje audio datoteka

Na memorijsku karticu prebacite nekoliko audio datoteka koje su pravilno imenovane.

Ovaj program predstavlja primjer kako pomoću daljinskog upravljača pokrenuti, pauzirati i zaustaviti reproduciranje audio datoteka putem audio playera. Kako mijenjati intenzitet zvuka i birati koja pjesma će svirati.

Najprije se u programu inicijalizira audio player. Nakon toga slijedi naredba kojom se postavlja intenzitet zvuka. Naredbom za odgodu izvršenja programa na pola sekunde, dali smo vremena audio playeru da postavi intenzitet.

U forever petlji postavljene su naredbe koje se izvršavaju pritiskom na određene tipke na daljinskom upravljaču mBota.

Pritiskom na tipku A, audio player će krenuti s reproduciranjem audio datoteke pod nazivom T001. Pritiskom na tipku B zaustavlja se reproduciranje zvuka. Pritiskom na tipku C pauzira se sviranje, a ponovnim pritiskom na nju sviranje se nastavlja.

Pritiskom na lijevu i desnu strelicu bira se reproduciranje prethodne ili sljedeće audio datoteke u odnosu na onu koja je trenutno aktivna.

Strelicama za gore i dolje povećava se, odnosno smanjuje intenzitet zvuka.

Snimanje zvuka

Ovaj program pokazuje kako se može snimiti jedan zvuk i pohraniti na memorijsku karticu audio playera.

Nakon inicijaliziranja audio playera u programu slijedi naredba kojom mBot čeka da netko pritisne tipku na njemu.

Pritiskom na tipku na mBotu, on najprije zasvijetli crvenom bojom na dvije sekunde.

Nakon toga se pali zeleno svjetlo i kreće snimanje zvuka koje traje 5 sekundi. Snimka se pohranjuje na memorijsku karticu pod nazivom T001.

Nakon jedne sekunde otkad je snimanje završilo, pale se plava svjetla i reproducira se snimka.

Za izradu ovog materijala korišteni su izvori dostupni na stranici MakeX Support.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”