Arduino MKR1000 shield – Kako spajati Gravity komponente

Gravity sustav služi za jednostavno povezivanje mikrokontrolerskih pločica, senzora i aktuatora koji omogućava brzo prototipiranje. Spajanje između komponenti odvija se jednostavnim i unaprijed pripremljenim kablićima, a Gravity komponente imaju priključke koji odgovaraju kablićima.

Kako bi uspješno spojili Gravity komponente na Arduino MKR1000 mikrokontroler, koristi se shield prikazan na slici dolje.

Na shield-u razlikujemo:

  • A – Arduino MKR1000 mikrokontroler
  • B – Priključak za bateriju
  • C – Priključak za vanjsko napajanje
  • D – Sklopka
  • E – Digitalne izvode (D0 – D14)
  • F – Analogne izvode (A0 – A6)
  • G – easyC priključke
  • H – priključke za servo motore

 

Svi Gravity kablići koriste iste boje koje označavaju različite signale te su uvijek raspoređeni sljedećim rasporedom:

Crna – GND
Crvena – 3.3V
Plava ili zelena – Signal

 

Komponente se spajaju na način prikazan sljedećom slikom.