Arduino MKR1000 shield – Kako spajati easyC komponente

EasyC sustav služi za jednostavno povezivanje mikrokontrolerskih pločica, senzora i aktuatora koji omogućava brzo prototipiranje. Spajanje između komponenti odvija se jednostavnim i unaprijed pripremljenim kablićima, a easyC komponente imaju priključke koji odgovaraju kablićima. EasyC baziran je na I2C komunikaciji.

Kako bi uspješno spojili easyC komponente na Arduino MKR1000 mikrokontroler, koristi se shield prikazan na slici dolje.

Na shield-u razlikujemo:

  • A – Arduino MKR1000 mikrokontroler
  • B – Priključak za bateriju
  • C – Priključak za vanjsko napajanje
  • D – Sklopka
  • E – Digitalne izvode (D0 – D14)
  • F – Analogne izvode (A0 – A6)
  • G – easyC priključke
  • H – priključke za servo motore

 

Svi easyC kablići koriste iste boje koje označavaju različite signale te su uvijek raspoređeni sljedećim rasporedom:

Crna – GND
Crvena – 3.3V
Plava – SDA
Žuta – SCL

 

Komponente se spajaju na način prikazan sljedećom slikom.

Zbog I2C načina komunikacije između mikrokontrolera i komponenti, međusobno ih je moguće spojiti na način prikazan sljedećom slikom.