Analogni senzori

Gravity komplet sadrži razne analogne senzore koje možete koristiti u svom radu, a prepoznati ćete ih po slovu A koje se nalazi ispisano na komponentama ili po sljedećim nazivima:

 

  • Ultrasonic Sensor – ultrazvučni senzor
  • Rotation Sensor – potenciometar
  • Moisture Sensor – senzor vlažnosti
  • Steam Sensor – senzor prisustva pare
  • Sound Sensor – senzor zvuka
  • Ambient Light Sensor – senzor ambijentalnog osvijetljenja
  • Grayscale Sensor – svjetlosni senzor
  • Piezo Disk Vibration Sensor – senzor vibracije

Zadatak

Spojite analogni senzor na Arduino i napišite program kojim ćete ispisivati vrijednost spojenog analognog senzora na serijskom monitoru. Za početak spojite ultrazvučni senzor i ispitajte rad senzora prateći vrijednosti na serijskom monitoru. Zatim, spojite neki drugi analogni senzor umjesto ultrazvučnog senzora te ispitajte rad na isti način.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int StanjeSenzora;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  StanjeSenzora = analogRead(A0); //očitaj stanje izvoda i pohrani u StanjeSenzora
  Serial.println(StanjeSenzora); //ispiši vrijednost na serijskom monitoru
  delay(100);
}