Abeceda

Izradite program za učenje njemačke abecede pomoću micro:bita. Neka se svakim pritiskom na tipku A redom na ekranu prikazuju slova njemačke abecede, a pritiskom na tipku B nasumično odabrano slovo abecede. Pritiskom na obje tipke A+B zajedno, na ekranu se prikazuje riječ na njemačkom koja započinje slovom koje je zadnje prikazano na ekranu micro:bita.

Korištenje s učenicima

Predmet

Njemački jezik

Razred 1., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A.1.1. Razumije pojedinačne riječi i vrlo kratke rečenice.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A na zaslonu se prikaže slovo njemačke abecede.

Pritiskom na tipku B na zaslonu se prikazuje slučajno odabrano slovo njemačke abecede.

Pritiskom na obje tipke A+B zajedno na zaslonu se prikazuje riječ na njemačkom koja započinje zadnje prikazanim slovom na zaslonu micro:bita.