9g Micro servo motor

U 9g micro servo setu se nalaze 9g servo motor s metalnim zupčanikom, nosač za motor, plastični disk za servo motor, polugice te vijci i matice za pričvršćivanje.

Slika prikazuje kako spojiti dijelove 9g micro servo seta i pričvrstiti ih na metalni dodatak.

Da bi se servo motor mogao povezati s upravljačkom pločicom mBota, potrebno ga je spojiti na RJ25 adapter. RJ25 adapter se može povezati na bilo koji port na mBotu.

Servo motor omogućuje zakretanje dijelova koji se na njega pričvrste u rasponu od 0 do 180 stupnjeva.

Dodavanje naredbi za servo motor

Nakon što ste u mBlock programu odabrali mBot kao uređaj za koji izrađujete programski kôd, potrebno je dodati naredbu za servo motor.

Ispod kategorija naredbi, odaberite opciju exstension.

Otvorit će se prozor (Extension center) u kojem možete odabrati set naredbi za dodatne senzore za mBot.

Pronađite kategoriju Maker’s Platform. Pritisnite na Add i tako preuzmite set naredbi u kojima se nalazi naredba za servo motor.

U popisu kategorija naredbi na posljednjem mjestu ćete naći kategoriju Makers Platform.

Naredba za servo motor

Naredba

Objašnjenje

Parametar 1: Označava port na koji je spojen adapter na upravljačku pločicu mBota.

Parametar 2: Označava slot adaptera na kojem je spojen servo motor.

Parametar 3: Označava kut zakretanja servo motora.

Primjeri programa za servo motor

Prilikom programiranja servo motora provjerite na kojem ulazu (portu) je spojen servo motor na upravljačkoj pločici te u skladu s time izradite program.

Smjerovi zakretanje: servo motor i led matrix zaslon

Ovaj program izvršava se pritiskom na tipku A na daljinskom upravljaču.

Na led matrix zaslonu izmjenjuju se tri slike pogleda u skladu sa zakretanjem servo motora.

Kad je servo motor na poziciji 0 stupnjeva, na led matrix zaslonu prikazuje se pogled u lijevom kutu.

Nakon 1 sekunde, servo motor se zakreće na 90 stupnjeva i led matrix zaslon prikazuje pogled ravno.

Nakon 1 sekunde servo motor se zakreće na zadnju poziciju (180 stupnjeva) te led matrix zaslon prikazuje pogled u desnom kutu.

Za izradu ovog materijala korišteni su izvori dostupni na stranici MakeX Support.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”