Lekcije 6 razred_MATEMATIKA_Opseg i površina pravokutnika