Lekcije 6 razred_HRVATSKI JEZIK_Glagolski pridjevi – radni i trpni