Interaktivni priručnik

Jačanje vještina poučavanja u STEM-u

Dragi mentorice i mentori,

u sklopu projekta STEM u zajednici (UP.04.2.1.10.0074) pripremili smo interaktivni priručnik u cilju jačanja vještina poučavanja u STEM-u.

Priručnik sadrži lekcije koje obrađuju sljedeće teme:

  • obrazovne kompetencije
  • profesionalne kompetencije
  • korištenje opreme i metode motiviranja djece za istraživanje STEM-a

Nakon prolaska kroz sve lekcije, riješite kviz i provjerite naučeno.

Po završetku rješavanja kviza, dobit ćete Potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Projekt STEM u zajednici financiran je od strane Europske Unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za pristupanje Interaktivnom priručniku morate biti prijavljeni na svoj korisnički Izradi! račun.

Interaktivni priručnik

Trajanje: 90 – 180 minuta
Oprema: micro:bit, micro:Maqueen Plus, USB kabel, računalo, pristup Internetu
Opis: obrazovne i profesionalne kompetencije; osnovno o micro:Maqueen Plus robotu i stembox uređaju