Primjeri programa s HuskyLens kamerom

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

Prolaskom kroz ovaj tečaj izradit ćete primjere programa (u Mind+ grafičkom softveru za programiranje) za micro:Maqueen Plus robot uz korištenje HuskyLens kamere koji se odnose na prepoznavanje boja, lica i oznaka (tagova) te na praćenje linije.

Tako ćete detaljnije naučiti kako kamera radi te steći iskustvo u kreiranju projekata baziranih na umjetnoj inteligenciji.

Od opreme su vam potrebni: HuskyLens kamera, micro:Maqueen Plus robot, micro:bit (v1 ili v2), USB kabel, računalo i pristup Internetu.

Tags: