Upute za izradu programa

1. korak

U kategoriji Variables izradite novu varijablu i nazovite je Termometar. U nju će se naredbom set Termometar to pohranjivati vrijednost izmjerene temperature.

Naredbu temperature (⁰C) pronađite u kategoriji Input i postavite je kao argument naredbe set Termometar to. Sve smjestite u petlju forever.

Slijedi dio programa u kojem ćete definirati kako će micro:bit na zaslonu prikazati ispravnu sličicu prema izmjerenoj temperaturi. Tri su raspona temperature koja micro:bit provjerava te ih je potrebno postaviti kao uvjete. Prvi uvjet neka se odnosi na temperaturu nižu od idealnog raspona (manju od 19⁰C) i on glasi: ako je temperatura manja od 19⁰C neka se na zaslonu micro:bita prikazuje trokut prema dolje.