Zvukom do svjetla

OŠ Janka Leskovara, Pregrada

Učenici su napravili projekt pod nazivom “Zvulom do svjetla”. Ideja projekta je da se zvuk prikaže svjetlom. Učenici su koristili senzor za zvuk koji “hvata” zvuk u blizini te se on prikazuje prema jačini zvuka led diodama (bijela, zelena, plava, crvena. Učenici su programirali Arduino na način da se zvuk uhvaćen senzorom pretvara i aktivrvira odnosno pali odeđenu led diodu ovisno o jačini zvuka odnosno tona. Koristili su led diode, diode za izjedačavanje otpora i razne žice.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Zdravka Žiger

Učenici:

Kim Karničar i Frano Brkić