Zračni klavir

Informatički klub Vel_IK

U našem projektu smo pomoću Arduino MKR1000 pločice i ultrazvučnog senzora napravili zračni klavir. Na našem klaviru nije potrebno pritiskati tipke već se ovisno o položaju ruke tj. njenoj udaljenosti od ultrazvučnog senzora odsvira određeni ton. Pomoću našeg projekta djeca na zabavan način mogu naučiti tonove i svirati prema njima.
Uz samu Arduino pločicu i ultrazvučni senzor koristili smo i svjetleće diode te zvučnik. Pored samih nota i koja je frekvencija pojedinog tona naučili smo kako funkcioniraju razni senzori i dobro se zabavili.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Dejan Grubić

Učenici:

Antonio Bogović, Pavao Karas, Petar Karas