Temperatura u školi

OŠ Sibinjskih žrtava, Sibinj

Ponekad se dogodi da nam je u našim učionicama hladno. Naša škola ima nekoliko područnih škola koje se griju na drva i lož ulje. Mislili smo da bi bilo korisno kada bi ravnatelj ili domar znali podatak o temperaturi u svim školama i prije nego dođu učenici.
Projekt smo napravili koristeći Arduino MKR1000 koji je postavljen na SHIELD Easy C. Na njega smo priključili senzor temperature BMP 180.
Sve smo pojedinačne uređaje povezali u aplikaciji Blynk koja sada prima podatke o temperaturama iz svih škola. Koristili smo virtualni izlaz V0. Aplikacija prikazuje trenutačne temperature i kretanje temperature u određenom vremenskom razdoblju.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Matko Ujvary Cseh

Učenici:

Lovro Maričević, Andrej Mateas Puđa