Tamo i natrag

Cilj projekta je bio ubrzati kretanje robota na stazi. Inače robot prati liniju sa oba senzora unutar crne linije i zato ide sporo. Ideja je bila da robot prati liniju samo jednim senzorom kao glavnim, a drugi senzor je samo pomoćni. Time robot postiže veću brzinu. Odlučio sam da je desni senzor glavni.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Autor projekta

Sven Lovinčić