Superneuron spašava prirodu (dramsko – scenska digitalna umjetnost)

OŠ Malinska – Dubašnica, Malinska

Prikaz dramsko – scenske digitalne umjetnosti kroz kazališnu predstavu kojoj su život udahnuli dijelovi neuron seta. Ideja projekta je bila ispričati eko priču pomoću nekoliko protagonista : djevojčicu i dječaka, sunce, more, biljku, kantu za otpatke i dupina, koji se, svatko na svoj način žali na onečišćenje prirode. Na kraju, dječak i djevojčica simbolično očiste prirodu i vrate prirodi sjaj. Svaki od navedenih likova kreće se ili je osvijetljen nekim od dijelova Neuron seta.
Koristili smo WIRELESS -R, WIRELESS-T, POWER, KNOB, EL WIRE DRIVER, SOIL MOISTURE, BLUETOOTH, SERVO DRIVER, FUNNY TOUCH, WI-FI, COLOUR SENSOR, DISPLAY, LED PANEL I RGB LED.
Neke radnje izvodili smo online, pomoću programa iz Neuron aplikacije, a neke offline.
Samostalno smo izradili scenu i likove, te osmislili priču. Dijelove neuron seta smo prilagodili pojedinom liku.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Ivana Mišković, Sanja Špalj

Učenici:

Nika Cindrić, Viktoria Turčić, Matea Žuvičić, Nika Pavec