Suncokret – solar tracker

Dom učenika Vukovar

Solarni panel koji se rotira ovisno odakle dolazi svjetlost. Dva fotootpornika smo spojili na Arduino te ih zalijepili sa svake strane solarnog panela. Solarni panel smo zatim zalijepili na servomotor koji se rotira ovisno o vrijednosti fotootpornika.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Darko Jelenić

Učenici:

Luka Basran-Haban