Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Udruga KUD CROATIA

Svjetleće diode kao filmska rasvjeta. Mobitel montiran na mBot služi kao filmska kamera. Tri svjetleće diode (crvena, zelena i žuta) stvaraju ugođaj u slici (“svjetlosni filteri”) a dvije RGB diode služe kao reflektori kojima se postiže vidljivost objekta. Sve diode i mobitel su daljinski upravljane.
Projekt može poslužiti i za daljinsko istraživanje u teže pristupačnim i mračnim prostorima.

Video snimka
Izrada projekta

Za izradu pokretne filmske kamere s pametnom rasvjetom upotrijebili smo dva mobitela, dvije RGB diode, po jednu svjetleću crvenu, žutu i zelenu diodu, prijenosni powerbank punjač, mBot s daljinskim upravljačem i Lego kockice. Kao programsku podršku koriste se besplatne android aplikacije TeamViewer i Blynk.

Konstrukcija je izrađena od Lego kockica. Služi nam kao nosač za mobitel, 5 dioda i power bank battery. Na kućištu mBota nalaze se pinovi na koje se mogu učvrstiti Lego kockice.

mBot služi kao nosač konstrukcije. Diode su upravljane s drugim mobitelom preko internet veze uz pomoć besplatnog android programa Blynk. Diodama se upravlja tako da se osim paljenja i gašenja može odrediti i intenzitet svjetla za svaku diodu posebno. Na isti način se upravlja i s dvije RGB diode koje su postavljene sa strane kako ne bi utjecale na kameru već služe kao reflektori za osvjetljavanje prostora. RGB diode daju jače svjetlo od običnih svjetlećih dioda. Originalni program za mBot je prepravljen kako bi se isključilo paljenje njegovih dioda prilikom upravljanja s daljinskim upravljačem.

Žuta, zelena i crvena svjetleća dioda služe kao “filteri”, tj. omogućuju stvaranje ugođaja jer su postavljene ispred kamere tako da utječu i na kameru i na objekt snimanja.

Pokretnu kameru s pametnom rasvjetom možemo koristiti i da bi došli do teško pristupačnih mjesta. S diodama možemo osvijetliti prostor oko kamere u slučaju da se nađemo u mračnim uvjetima. Mobitel služi kao udaljena kamera. Upravljan je s drugim mobitelom preko internet veze uz pomoć besplatnog android programa TeamViewer. S drugim mobitelom imamo potpunu kontrolu nad kamerom. Na ekranu vidimo istu sliku koja je prenesena u realnom vremenu s prvog mobitela. Možemo snimati video ili slike.

Mobilna aplikacija

Slika prikazuje radnu površinu za izradu aplikacije. Dodano su klizači za svjetleće diode, gumbi za RGB diode i gumb za određivanje boje na RGB diodama.

Postavke za jednu svjetleću diodu.

Postavke za jednu RGB diodu.

Mobilnom aplikacijom Blynk upravljamo s diodama. Upravljane sa svjetlećim diodama vrši se s tri klizača u gornjem dijelu ekrana. Diode se mogu gasiti, paliti kao i određivati intenzitet jačine svjetla. U donjem dijelu ekrana nalaze se kontrole za paljenje i gašenje RGB dioda. Pomoću gumba s likom zebre određuje se boja RGB diode.

Shema projekta

Shema prikazuje spajanje svih komponenti – 3 svjetleće diode, 9 otpornika, 2 RGB diode na pločicu Arduino MKR1000.

 

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT SerialUSB

#include
#include
#include

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = “2c5d7da7e7d74a7385a644b0e9b88fd1”;

// Your WiFi credentials.
// Set password to “” for open networks.
char ssid[] = “kriger”;
char pass[] = “Nnnnnnnnn9”;

void setup()
{
// Debug console
SerialUSB.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);
// You can also specify server:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, “blynk-cloud.com”, 8442);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
}

void loop()
{
Blynk.run();
// You can inject your own code or combine it with other sketches.
// Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
// to avoid delay() function!
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Juraj Keglević i Nera Keglević uz mentorstvo Damira Keglevića iz Udruga KUD Croatia.

 

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.