SLOW WIND ARENA – ZAŠTITA OD METEOROLOŠKIH UTJECAJA

Srednja škola Zlatar

U sklopu projekta “Junior Engineer Academy 2.0” izradili smo 3D model Arene u Puli, u njoj podesili umjetničku instalaciju (predmet koji se prikazuje s efektom gibanja na laganom povjetarcu). Cilj ovog našeg projekta je zaštita kulturne baštine od vanjskih čimbenika (tlak zraka, vlaga, padaline, UV-zračenja, itd.). Tu zaštitu od vanjskih čimbenika ostvarujemo pomoću kupole koja ima mogućnost otvaranja i zatvaranja ovisno o očitavanju vanjskih senzora koji su na lokaciji uz našu prezentiranu kulturnu baštinu ili bilo koji drugi štićeni spomenik kulturne baštine u RH.
Kada je kulturna baština izložena negativnom utjecaju vremenskih nepogoda, umjetnina se spomenutom pokretnom kupolom automatski zaštićuje. Nakon nestanka ovih vanjskih utjecaja kupola se miče, a štićena kulturna baština je ponovno dostupna za razgledavanje posjetiteljima. Čitavi projekt je realiziran upotrebom mikro-upravljača Arduino MKR1000 i Arduino platforme koja na sebe ima nekoliko senzora atmosferskih prilika, a na temelju njihovih očitanja aktiviramo Servo motore koji pokreću pokretnu zaštitnu kupolu. Cijeli sistem zaštite je automatiziran temeljem očitanja rezultata senzora.
Spojenim senzorima kontroliramo sljedeće meteorološke parametre: pokret, vibraciju(udarac, potres!), vodenu paru, dušikov monoksid (NO), temperaturu i jakost svjetla. U slučaju da se bilo koji senzor aktivira, kupola se podiže i tako štiti objekt kulturne baštine koji smo željeli zaštiti.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Vladimir Klapač

Učenici:

Lukas Pavlović, Nikola Glavač, David Janžek, Dario Turčec