Pikulator 2

Osnovna škola Popovača, Popovača

Za izradu ove igračke trebalo nam je Arduino pločica MKR 1000, zvučnik, led dioda, Piezo senzor, tipkalo, led displej, nosač za displej, računalo za programiranje igračke i pikula
Osim toga za izradu igračke koristili smo šperploču debljine 3 mm, Akumulatorsku bušilicu, Ubodnu pilu, Brusni papir, Ljepilo za drvo, Stege, i pribor za tehničko crtanje

Igra se zasniva da se kuglicom tj. pikulom mora pogoditi rupa ispod koje se nalazi Piezo senzor.
Ako se pogodi rupa Piezo senzor će uključiti led diodu i zvučnik te označiti uspješan pogodak zvukom i svjetlošću.
Prilikom pokretanja igre na displeju se pojavi Start i počne se odbrojavati 30 sekundi. Igrač u 30 sekundi mora što više puta pikulom pogoditi rupu. Nakon 30 sekundi igra za tog igrača završava i na displeju se pojavi rezultat.
Pritiskom na tipkalo rezultat se poništava i ponovo počinje odbrojavanje od 30 sekundi za drugog igrača
Cilj igre je da se što više puta pogodi rupa u 30 sekundi.
Ovo je igra koju može igrati više igrača i nema dobnih granica.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Darko Rakić

Učenici:

Ante Cvitanović i Jan Hosu