PentaTruck

Zajednica tehničke kulture Slavonski Brod

Dvije glavne komponente su autić kojim upravlja Arduino MKR1000 i mobilne aplikacije s kojom Arduino komunicira WiFi vezom spajajući se na Hotspot mobitela. Komponente autića su printane 3D printerom. Za WiFi komunikaciju korišten je WifiWebServer library. Komunikacija se sastoji od Request-a i Respons-a. Request šalje mobilna aplikacija, poput upali svijetla, pomakni se ravno itd. Nakon obrade, Arduino prikazuje Response na LED ekranu i šalje ga nazad mobilnoj aplikaciji. Mobilna aplikacija je napravljena pomoću MIT App Inventor-a za Android. Sam autić ima dvije osnovne funkcije: pokretanje i radar. Pogon je na stražnjim kotačima s DC motorom, koji je implementiran pomoću diferencijala radi efikasnijeg prijenosa okretnog momenta motora na kotače, a prednji kotači služe za skretanje. Radar se sastoji od dva ultrazvučna senzora i servo motora koji ih okreće. Očitane vrijednosti se šalju mobilnoj aplikaciji koja pomoću male JavaScript skripte i HTML-a prikazuje radar u SVG formatu. Sve elektroničke komponente napajane su sa dva paketa baterija, svaki od po 9V, spojenih u paralelu. Kako se baterije ne bi međusobno praznile, u spoju se nalazi dioda. DC motor ima zasebno napajanje od 4 baterije sa po 9V spojene u seriju. Sam autić ima par sigurnosnih značajki: amortizer, voltmetar i ampermetar. Voltmetar služi da u slučaju slabijeg napona zaustavimo autić, budući da Arduino ne može obraditi sve podatke na vrijeme. Ampermetar služi za gašenje motora u slučaju prejake struje.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Tomislav Šimundić

Učenici:

Šimun Posavec