Parking senzori

SŠ Petra Šegedina, Korčula

Ideja rada je oponašanje parkirnih senzora automobila, s tim da crte upozorenja koje se prikazuju na zaslonu automobila “glume” crvena, zelena i bijela led dioda, a ovisno o blizini prepreke prati ih brži ili kraći zvučni signal zujalice. Korištene su navedene led diode, zujalica, Arduino MKR1000, shield te autić na daljinsko upravljanje na kojeg su posložene nabrojane komponente. ovisno o blizini prepreke (npr. zid) pali se dioda određene boje (crvena kad je prepreka najbliže) te što je prepreka bliže senzoru zujalica reproducira brži zvučni signal.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Ivana Klisura Skokandić

Učenici:

Noa Filipović, Franko Fabris, Beris Peručić, Antonio Jurović