Pametni semafori

III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Svakodnevno se susrećemo sa semaforima u našem gradu. Željeli smo upoznati se na koji način se može s njima upravljati pogotovo ako svaka traka ima svoj semafor. Primijetili smo da moramo uskladiti njihov rad da se ne dogodit da propustimo dvije trake od jednom. Osim toga morali smo grupirati svijetla (crveno, žuto, zeleno) da radi kao jedan za što smo se poslužili nizom. Nakon grupiranja digitalnih pinova koji su postavljanjem vrijednosti (high/low) propuštali signal (uključivali ili isključivali diode), odgodama smo simulirali izmjenu boja na semaforu. Cilj nam je nadograditi ovaj semafor (budući su takvi u našem gradu) koji prikazuju vrijeme trajanje crvenog i zelenog te smjera.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Tomislav Leček

Učenici:

Eugen Sekovanić, Matej Gregorinčić, Jan Prester