Mini e – piano

OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gora

Naša ideja bila je povezati umjetnost i glazbu, mini e – piano kojim upravljamo pomoću arduina. Tipkala na e – pianu zvuče kao tipke na klaviru ili sintesajzeru poredane od C1 do C2. Mogu se odsvirati jednostavne melodije i pjesmice. Pritiskom na svaki od tipkala sviramo jedan ton.

U izradi koristili smo:
1 x arduino MKR1000
1 x funkcionalnu pločicu
1 x USB kabel
1 x zvučnik
8 x tipkalo
8 x 1 kOhm otpornik
spojne žice

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Marica Živković

Učenici:

Jakov Debić, Gabriel Celčić, Matija Lipak, Rafael Čović