Matematička zmija

OŠ Vođinci, Vođinci

Za predložak smo koristili igru Zmija i ljestve.
U igri sudjeluju 2-4 igrača.
Igrači se pomiču za onoliko polja koliko im pokaže digitalna kocka koju pokreće joystick (nasumično pokazuje brojeve od 1 do 6).
Da bi se pomaknuo za broj koji je pokazala kocka igrač mora točno riješiti zadatak iz tablice množenja koji zada microbit.
Pritiskom na lijevu tipku microbita slučajnim odabirom pojavljuju se zadaci množenja brojeva do 100. Desna tipka microbita pokazuje rješenje.
Ukoliko igrač dođe do polja s ljestvama penje se do polja na koje vode te ljestve.
Ukoliko igrač dođe do polja na kojem je glava zmije, vraća se na početak igre, a ako dođe do polja na kojem je rep zmije, spušta se do polja na koje vodi zmija.
Igrač ima mogućnost spasiti se od zmije tako da vuče kartice sa zadacima riječima. Dvije su skupine kartica:kartice sa zadacima množenja i sa zadacima dijeljenja.
Kako bi se spasio, igrač pređe prstima preko svjetlosnog senzora i na displeju se slučajnim odabirom ispiše MNOŽENJE ili DIJELJENJE. Prema tom odabiru igrač vuče karticu sa skupine kartica množenja ili dijeljenja. Ako igrač točno riješi zadatak osvojio je imunitet na otrov zmije.
Igrač koji prvi dođe do cilja je pobjednik. Pritiskom na tipkalo zasvijetle led lampice i javlja se zvučna poruka: Game over.
Za izradu igre korišteni su: 2 modula za napajanje,bluetooth modul,wi fi modul,joystick,svjetlosni senzor,tipkalo, displej,led ekran i modul sa led trakom.
Za programiranje su korištene dvije aplikacije Neuron.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Natalija Bošnjaković

Učenici:

Dario Klanac, Marko Radočaj, Marko Raguž