LED cube

Srednja škola Delnice

Izradili smo LED kocku veličine 4x4x4. Pri izradi projekta koristili smo opremu dobivenu u projektu Generacija NOW (Arduino set) te smo kupili i dodatnu opremu kako bi mogli izraditi projekt. Od dodatne opreme kupili smo LED diode, otpornike, tranzistore, bušenu ploču i prekidač.
Ideju za izradu dobili smo gledajući slične projekte na cc.arduino.create te smo izradili svoju kocku po uzoru na viđene projekte. Diode kocke se pale 2 po 2 stupca i red po red, a kocka se može koristiti kao light show.
Budući da su 3 člana tima imala mnogo školskih obveza, samu izradu kocke i programiranje u Arduino kodu i u Blynku 1 član tima je preuzeo sam.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Ljubica Volarić

Učenici:

Ivica Pizent, Kristijan Frlan, Luka Keler, Roni Matković