Laserska harfa

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Tema odrađenog projekta bila je “Umjetnost u STEM-u”, a mi smo u skladu s tim odlučili napraviti lasersku harfu. Cilj nam je bio spojiti umjetnost glazbe i svjetla u jedan rad. Naša laserska harfa sastoji se od pet laserskih dioda, pet fotoreceptora, otpornika, spojnih žica, buzzera (piezo zvučnik) i Arduino Uno-a. Sve navedeno povezali smo i učvrstili kako bismo osigurali da svjetlost laserskih dioda pada na fotootpornike. Program koji smo koristili priložen je u prilogu te je samostalno napisan u Arduino IDLE programu. Naša videoprezentacija pobliže opisuje sam proces nastanka laserske harfe i prepreke na koje smo putem naišli.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Suzana Galović

Učenici:

Anja Boršić, Donna Keran