KAZUB1 – Kontroler ambijenta za uzgoj biljaka

Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje, Grubišno Polje

Kazub1 je kontroler ambijenta za uzgoj biljaka u terariju, odnosno kontroliranom ambijentu. Pomoću senzora za temperaturu zraka i senzora za očitavanje vlage, Arduino MKR1000 očitane vrijednosti ispisuje na LCD ekran. Programski su postavljene donja i gornja granična vrijednost temperature, te granična vrijednost vlage u zraku.
Kada temperatura padne ispod donje granice, Arduino pali sustav grijanja, a kada temperatura prijeđe preko gornje granice, pali se sustav hlađenja. Sustave za grijanje i hlađenje predstavljaju crvena i plava dioda.
Vlaga u zraku prilagođava se otvaranjem i zatvaranjem vratašaca terarija pomoću servo motorića.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Željka Brdar

Učenici:

Denis Čizik, Renato Premužić, Josip Novotni, Filip Vojtek