Garažni senzor parkiranja

Udruga Locus, Vinkovci

Garažni senzor parkiranja (GSP) praktičan je uređaj koji nam pomaže pri parkiranju vozila u garažu. Ideja vodilja je, kada želimo ostaviti dovoljno prostora između zida garaže i prednjeg dijela našeg automobila za nesmetano prolaženje te istovremeno ostaviti dovoljno mjesta i iza automobila kako bismo mogli zatvoriti garažna vrata ili također neometano prolazi. GSP uređaj učvrstimo na zid garaže u visini prednjeg dijela automobila, da nam je opet vidljiv iz automobila i usmjerimo ga prema ulazu u garažu. Opis rada GSP-a. Ugrađeni ultrazvučni senzor očitava nam udaljenost od uređaja do prednjeg dijela automobila. Pomoću potenciometra na GSP-u definiramo željenu udaljenost od zida do parkiranog automobila. Pri ulasku vozila u garažu, uređaj će uspoređivati definiranu udaljenost s očitanjem udaljenosti senzora pri parkiranju vozila te će kada se vozilo približi definiranoj odnosno željenoj udaljenosti uključiti crvenu led diodu i ispisat će na LCD zaslonu STOP. Dakle dok nam svijetli zelena led dioda lagano ulazimo u garažu, a kada se uključi crvena led dioda zaustavljamo vozilo i na taj način si osiguravamo nesmetano kretanje oko vozila.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Tomislav Stepić

Učenici:

Borna Mandek, Dominik Grahić, Gabrijel Colarić i Matej Stepić