Elektromehanički zatvarač za velikoformatnu kameru

Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića

Zatvarači ili po eng. “shutter” je jedan od glavnih dijelova fotoaparata. S njime se regulira količina svijetla koja pada na film ili senzor. Ova vrsta zatvarača koristi zastore. Dva zastora vremenskim intervalima otvaraju i zatvaraju rupu kroz koju prolazi svijetlo iz objektiva i tako ograničava količinu svijetla. S jedne strane sklopa imamo opruge koje potežu zastore u jednu stranu a s druge strane imamo sustav za navijanje zastora s kočnicom. Kočnice su spojene na servo motore koje kontrolira Arduino. Program u Arduinu ima programabilni tajmer koji se može mijenjati i time se kontrolira razmak između okidanja prvog i drugog zastora a i samim time ekspozicija fotografije. Ovakav zatvarač sa zastorima se koristio u fotoaparatima do početka 90ih godina dok se nije pojavio puno manji zatvarač koji koristi male oštrice i puno manji mehanizam, ali takav mehanizam zahtijeva veliku preciznost izrade i gotovo je nemoguć za replicirati.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada

Mentor:

Lovro Dujnić

Učenici:

Tomislav Severović i Matteo Takač