Don Quijote protiv obnovljivih izvora

ČOŠ Josipa Ružičke Končanica

Naš projekat naziva Don Quijote protiv obnovljivih izvora je slika koja prikazuje viteza Don Quijota u jurišu na vjetrenjaču ali sa pokretnim elementima. Prikaz borbe se pokreće i pokretni elementi se počinju pomicati kada senzor pokreta registrira kretanje u blizini slike.
Pomoću servo motora i zupčastog mehanizma za pretvorbu kružnog gibanja u pravocrtno pomiče se koplje viteza Don Quijota a koračni motor zakreče rotor vjetrenjače na slici. Pri tome se na LCD ekranu ispisuje test. Kada nema kretanja u blizini pomični dijelovi miruju i LCD ekran ugašen.
Nosač LCD ekrana i senzora pokreta kao i pokretni dijelovi na slici, zupčasti mehanizam, koplje viteza i rotor vjetrenjače, su modelirani u aplikaciji Tinkercad i 3D printani.
Radom motora i cijelim procesom upravlja Arduino Uno mikrokontroler

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Boris Weisser

Učenici:

Matej Ulovec, Erik Horina