Čiga Slakovec

Udruga žena Slakovec

Čiga je simbol Slakovca i Udruge žena Slakovec. Turci su u Slakovcu, gdje je sad postavljena Čiga, napajali svoju stoku, a mještanima je služila kao izvor pitke vode.
Naša ideja izrade Čige bila je modernizirati Čigu. Čigu je napravio majstor od drveta. U stup smo stavili cijev koja je s donje strane Čige stavljena na motore za ispumpavanje vode. Čiga se spušta i diže na gumb potenciometra koji pokreće servo motor kojem je jedan dio ugrađen u stup, dok je sam motor ispod Čige. Kroz Čigu prolazi cijev do kantice koja ima na dnu otvor za cijev. Pokraj bunara je otvor u koji je ugrađen senzor za svijetlo. Ukoliko je signalizira tamu, znači da je kopaja (posuda kraj Čige) na njemu i signalizira pumpi kako može krenuti sa ispumpavanjem. Ukoliko je svijetlo, znači da kantice nema i pumpa ne radi.
Veoma smo ponosni na naš rad jer smo izradom Čige prošlost oživjeli sa Neuron tehnologijom.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Mateja Šafarić Novak

Učenici:

Jan Boršić, Marin Branda, Marta Topolnjak