Bike speedometerr

Connect IT, Slavonski Brod

Na vilicu prednjeg kotača bicikla pričvršćen je magnetski senzor, koji Arduinu šalje informaciju svaki puta kada magnet (na žbici kotača) prođe pored senzora, tj. kotač napravi jedan puni krug.
Pomoću opsega kotača i vremenskog intervala između 2 signala, računamo brzinu.
Brzina se putem kazaljke prikazuje na skali (pomoću servo motora), i u digitalnom obliku na OLED ekranu.
Na ekranu se još prikazuju: prosječna brzina, maksimalna brzina, ukupno prijeđeni put i veličina kotača. Ove se informacije izmjenjuju pritiskom na bijeli gumb.
Pritiskom na crveni gumb, sve izmjerene vrijednosti se postavljaju na 0.
Pomoću ugrađenog potenciometra možemo mijenjati vrijednost veličina kotača (promjer u inčima). Tako brzinomjer možemo vrlo lako postaviti i podesiti na bicikle različitih veličina (15-31“)

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Hrvoje Ćosić

Učenici:

Patrik Sajfert