ART-SAT

Međimurski informatički klub Čakovec (MIK)

ART-SAT kreativni je način za provjeru vremena. Princip na kojem se temelji jest nesavršenost i tromost ljudskog oka, koje rotiranjem LED dioda i njihovim preciznim paljenjem vidi sliku te tako može uspješno očitati ono što se prikazuje.

Prilikom izrade korišteno je:
– Arduino MKR1000
– 8 LED dioda
– 8 otpornika 220Ω
– infracrveni senzor udaljenosti
– motor na istosmjernu struju
– regulator napona (9V -> 5V)
– 9V baterija

Projekt građen je oko Arduino MKR1000 mikrokontrolera koji upravlja sa 8 LED dioda. Motor na istosmjernu struju uzrokuje rotaciju LED dioda, a kako bi mikrokontroler znao u kojem trenutku treba upaliti koju od LED dioda, na vrhu dijela koji rotira postavljen je infracrveni senzor udaljenosti (IR distance sensor) koji vraća vrijednosti i mikrokontrolera obavještava o tome kada rotor napravi jedan puni okretaj. Isto se može napraviti bez korištenja infracrvenog senzora, no tada je potrebno koristiti drugu vrstu motora te znati njegov period okretanja.

Program je napisan u okruženju Arduino-IDE, a priložena shema projekta u programu Fritzing. Pojedini dijelovi poput držača motora i rotora ispisani su pomoću 3D pisača.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Viktor Lazar

Učenici:

Vito Križaić, Šimun Bilas