Arduino fontana sa svjetlosnim efektima

Udruga tehničke tehničke kulture “Galileo Galilei” Rovinj – Rovigno

Za naš projekt odabrali smo izradu modela fontane jer su fontane karakteristični sadržaj i fenomen gradova. Njima se na različite načine odaje pohvala ljepoti vode. Voda fontana utječe na brojne ljudske osjete – vid, sluh, njuh, opip. Voda teče i taj protok asocira na stalno kretanje (panta rei) u prirodi. Odavno se vode u fontanama osvjetljavaju raznima bojama, pa tako pojačavaju vizualni efekt na promatrača.

Kučište našeg modela fontane je plastična vaza za cvijeće a za dekoraciju odabrali smo cvjetove lotosa.

Za izradu našega modela koristili smo tri električne pumpe za vodu, istim upravljamo putem N MOSFET-a IRF 520, spojene na digitalne izlaze Arduina MKR 1000. Koristimo LED traku WS2812B za svejtlosne efekte.

Učenici su izradili “scenarij” rada pumpi za vodu i Led trake te na osnovi njega napisan je programski kod. Odabrali su elektronsku glazbu kao zvučnu pozadinu . Prijedlog mentora bila je Smetanina Vlatava ali Generacija Now nije to prihvatila !

I ovaj projekt dokazao je da je budućnost svijeta i Hrvatske u djeci. U njima je svemir…

Zahvaljujemo HT-u i IRIMU na podršci.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Gordan Sinđić

Učenici:

Neli Pajković, Sošić Alice, Diego Šerfez, Gabriel Cherin