Alarmator

OŠ Petrijanec

Ideja Alarmatora je stvoriti uređaj koji će upozoravati na pregrijavanje računala. Time bi se smanjila mogućnost oštećenja računalnih komponenti, ali i potaknulo korisnika na odmor od ekrana. Na Dasduino pločicu spojen je OLED ekran na kojeg se veže senzor za temperaturu. OLED ekran služi za ispis trenutne temperature sa senzora, a uz navedeno, izlazne komponente čini zvučnik i dvije svjetleće diode. Kada temperatura prijeđe zadanu granicu (npr. 25°C) tada Alarmator reproducira zvučni signal uzbune uz naizmjenično uključivanje i isključivanje svjetlećih dioda.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Mislava Jonjić, Jasminka Belščak

Učenici:

Filip Kišić, Matej Kišić